Adres: Kaptanpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:42 Merkez/ARDAHAN
Telefon: 0 478 211 35 05
Fax: 0 478 211 25 05
Mail: bilgi@ardahanipekyoluotel.com
Mail: ardahanipekyoluotel@hotmail.com